Engelenkampstraat 57 6131 JE Sittard(Nederland)
0031652192603
begeleiding@ricardofrancis.nl

Vanuit mijn praktijk biedt ik ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen met problemen op meerdere leefgebieden of met een lichte verstandelijke beperking.

Veel van de (jong)volwassenen die mijn ambulante ondersteuning krijgen, zijn nog geen 18 jaar.
Als ambulant begeleider geef ik ondersteuning op het gebied van wonen, dagbesteding, werk, sociale contacten, persoonlijke verzorging, geestelijk en lichamelijk welzijn, financiën en administratie. Ambulante zorg noemt men ook wel een ambulante therapie.

Over het algemeen ben ik als ambulant begeleider verantwoordelijk voor het begeleiden van cliënten, waarbinnen de focus zal liggen op zelfredzaamheid.

Als ambulant begeleider ben ik dan ook verantwoordelijk voor het opstellen van een ondersteuningsplan, waarbinnen gekeken wordt naar de zorgbehoefte. Welke zorgbehoefte cliënten precies hebben is afhankelijk van de soort problemen.

Mijn diensten kunnen ook ingekocht worden middels een Persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de jeugdwet of de WMO.
Wilt u een aanvraag doen voor een persoonsgebonden budget(PGB), dan kan er een indicatie aangevraagd worden bij gemeente van uw woonplaats.